Ditech là công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng trên điện thoại di động.
Website: http://ditech.vn/