Đônng Dương Medical là công ty chuyên về lĩnh vực cung cấp hóa chất, máy thiết bị Y tế cho bệnh viện, phòng khám.