Fast Coffee là thương hiệu Cà phê di động đầu tiên ở Hà Nội.