Oribeans Coffee – Chuỗi cafe tiên phong trong việc kiểm soát chất lượng cafe từ lúc thu hoạch quả cafe đến khi trở thành ly cafe trên tay khách hàng.

Mỗi lô cafe Oribeans được phục vụ tại quán đều có nguồn gốc xuất xứ, hồ sơ đầy đủ. Vì chúng tôi hiểu rằng, cafe nhân (greenbean) đóng vai trò quan trọng trong các yếu tố làm nên 1 ly cafe tuyệt vời.

http://oribeans.coffee
https://www.facebook.com/OribeansCoffee/