Dự án xây dựng hình ảnh truyền thông bao bì cho nhóm sản phẩm xúc xích tươi của Công ty Thực phẩm Dabaco. Một trong những dự án thú vị với nhiều cảm xúc để tạo lên một hình ảnh bao bì mới, cảm xúc mới cho các sản phẩm cũ nhằm mang tới thông điệp về sự thay đổi tươi mới đến từ những con người trẻ tuổi năng động khát khao mang đến những sản phẩm mới với chất lượng cao cấp cho thị trường thực phẩm Việt.